Çorlu 1. Aile Mahkemesinde görülen davada, çocukların velayeti hem anneye hem de babaya verildi.

Çorlu 1. Aile Mahkemesi boşanmış çiftlerde sosyal travmaya dönüşen vesayetin kime verileceğine ilişkin davada, tarihî bir karar ile müşterek velayette onay verdi. Milat niteliğindeki karar ile artık çocukların mağduriyetine son verilirken, anne ve babaya eşit sorumluluklar tanındı. Davada müvekkil olarak öncülük eden Avukat Seray Engin ve kardeşi Avukat Mehtap Yeter Engin “2010’da evlenen C.A.T ile Y.H.T çiftinin, Arya ve Asya adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Eşler, şiddetli geçimsizlik sebebiyle Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 166/3. maddesine göre boşanma davası açtı. Ancak bu olağan bir dava değildi. İlk defa bir çift, boşanmalarda çocuklara yönelik mağduriyete son vermek adına müşterek velayet için özel bir protokolle uluslararası hukuktan yararlanma yolunu seçti. Çorlu 1. Aile Mahkemesinde görülen davada hâkim Serap Uçar, on binlerce baba ve yüz binlerce çocuğun mağduriyetine son veren emsal karara imza attı” ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYET KONULARI
TMK’nin 166. maddesine göre, parçalanmış ailelerde çocuğun sorumluluğu tek taraflı olarak anne ya da babaya veriliyordu. Bu durumda sorumluluk dışı kalan anne ya da baba, çocuğunun geleceğiyle ilgili karar veremediği gibi, çocuğu adına bankada hesap açamıyor, barınma, bakım, beslenme, sağlık, eğitim, miras gibi fiziksel ve sosyal mağduriyetlerinde söz sahibi olamıyordu. Davayı yorumlayan Avukat Mehtap Yeter Engin “Çocuklar genelde anneye verildiği için anne, baba gibi davranmak zorunda kalıyor ve çocuklar da problemli yetişiyordu. Yeni karar ile aile parçalansa da çocuk hem anne hem de baba yanında yetişiyor” dedi. 
BABALAR, PLATFORM KURMUŞTU
Çocuklarından vazgeçmek istemeyen on binlerce kişi, babasız büyütülmeye zorlanan çocukların haklarını korumak amacıyla ‘boşanmış babalar’ adıyla bir de platform kurmuşlardı.
KANUNA AYKIRI DEĞİL
Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti adına 14 Mart 1985’te imzalanan 11 nolu Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye  Ek 7 no.lu protokol doğrultusunda milletlerarası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu gerçeğinden hareketle, “ortak velayet” kavramının Türk hukukuna ve kamu düzenine aykırı olmadığına hükmetti. Ayrıca “evliliğin bitmesi hâlinde, eşlerin çocukları ile ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluklarda eşit olduklarına” karar verdi. Yargıtay da ortak velayeti küçüklerin yüksek menfaatine uygun buldu. Protokole göre, çocuklar pazar-perşembe arası annelerinin, perşembeden pazara kadar da babalarının yanında kalacak. Tatil ve bayram günleri de takvime bağlandı.  

Hasan Sarıçiçek

kaynak : http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/465405.aspx

 

 

Tags: