Devlet aileyi neden korumuyor?

AB hayalleri ile oluşturulmak istenen cinsiyetsiz toplum ve kadın hakları adı altında çıkarılan ucu açık yasalar, Türkiye’de aile bırakmıyor. 6284 sayılı kanunu silah gibi kullanan kadınlar, keyfi olarak eşlerini sokağa attırabiliyorlar. Bununla birlikte nafaka davalarını kazanan erkek yok denecek kadar az. Sokağa atılan, tüm mal varlığına el konulan, nafakayı ödeyemediği için hapse atılan erkek, cinnet getirerek önüne gelene saldırıyor.

Millî Gazete, toplumda kangren halini alan boşanma ve kadın cinayeti vakalarının esas sebebini gün yüzüne çıkarıyor… AB hayalleri ile oluşturulmak istenen cinsiyetsiz toplum ve kadın hakları adı altında çıkarılan ucu açık yasalar, Türkiye’de aile bırakmıyor. 6284 sayılı kanunu silah gibi kullanan kadınlar, keyfi olarak eşlerini sokağa attırabiliyorlar. Bununla birlikte nafaka davalarını kazanan erkek yok denecek kadar az. Sokağa atılan, tüm mal varlığına el konulan, nafakayı ödeyemediği için hapse atılan erkek, cinnet getirerek önüne gelene saldırıyor.  Esas sorunun kanunlarda olduğunu söyleyen 1 buçuk milyon mağdur ise soruyor: “Devlet aileyi neden korumuyor?”

Türkiye’de ailenin dağılmasını önleyici hiçbir kanun bulunmuyor. Aksine bütün iyileştirmeler ailenin dağılmasından sonrası için planlanıyor. Nafaka ödemeleri, çocuk hacizleri, hakaret davaları, velayet sorunları gibi birçok alt başlık, evlilik sonrası için hazırlanan çalışmalar. Boşanma sonrasında da erkek potansiyel suçlu kabul ediliyor. Onlarca kez mahkemeye çıkarılan erkeğe tek bir söz hakkı verilmiyor. Çocuğun babaya verilme ve kadının nafaka ödeme durumları ise sürpriz olarak görülüyor. Aileyi koruma kanununun ismi bile “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa” olarak geçiyor. Kanunlar, aileyi değil kadını koruyor. Peki, erkeğe peşinen zalimlik yüklemek ne kadar doğru? Erkeği, çocuğu ve aileyi kadından kim koruyacak?

AİLE MEFHUMU ORTADAN KALKIYOR

Türkiye’de boşanma oranları her geçen gün artıyor. TÜİK verilerine göre 2001’de 6 aileden birisi boşanırken 2018’de 3 aileden birisi boşanıyor. Avrupa’da ise rakamlar daha da ürkütücü. Avrupa ülkelerinde ortalama olarak her iki aileden birisi dağılıyor. En çok boşanma vakası yüzde 71 ile Belçika’da yaşanıyor. İspanya’da bu oran yüzde 61 düzeyinde. İngiltere’de ise 13 yıl sonra evlilerin azınlık durumuna düşeceği açıklandı.

BU KANUNLAR YUVA YIKIYOR

Adeta bir boşanma maaşı haline gelen nafakayı silah gibi gören kadınlar, en basit sorunlarda bile boşanma yoluna gidebiliyor. TMK’nın 175. maddesi (süresiz nafaka kanunu) çıktıktan sonra boşanma oranlarının sürekli artması da bu iddiayı doğruluyor. Bununla birlikte 6284 sayılı “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun” da aile düşmanı kanun olarak biliniyor. Pozitif ayrımcılık gibi kılıfları da kanuni bir balyoz gibi gören kadınlar, mağdur kadınlar için çıkartılmış kanunları çoğu zaman suiistimal ediyor.

İNSANIN TABİATINA AYKIRI

Süresiz nafakaları hukuk açısından içine sindiremediğini ifade eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “İnanın süresiz nafaka insanın fıtratına aykırı bir şeydir. Tamamen kaldırılsın da demiyorum. Fakat belirli bir süre ile sınırlandırılmalıdır. Düşünün, evlilik bir gün sürüyor. Yüzünü, belki de adını bile unuttunuz. Yeniden evlendiniz, gene yoksulluk nafakası ödeyeceksiniz. Ömür boyu sürecek bir fedakârlık insanın tabiatına aykırıdır” diye konuştu.

KADEM: BOŞANMALARDA GRUPLANDIRMA YAPILMALI

KADEM’in İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği IV. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin sonuç bildirgesinde de boşanmaların gruplandırılması vurgulandı. Arabulucuların devreye sokulması istenen bildiride, “Nafaka, ortak mal rejimi ve velayet, boşanma davalarının en problemli alanlarıdır. Nafakaların belirlenmesinde; çocuklu/çocuksuz, kısa süreli/uzun süreli evlilik, kusur derecesi gibi parametrelerin dikkate alınması ve her bir boşanmanın kendine has şartlarının gözetilmesi gerekliliği vurgulanmıştır” denilerek, boşanmalarda gruplandırma yapılması istendi.

kaynak: http://www.milligazete.com.tr/haber/1529676/devlet-aileyi-neden-korumuyor

 

Tags: