Yargıtay 2. H.D. tarafından verilen ve yazılı ve göresel basına haber olan 22 Şubat 2018 tarihli kararı için Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği adına Başkan İbrahim Aksoy aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur;

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
2016/11800 E. , 2018/2396 K. 22.02.2018

2-Velayeti anneye bırakılan 2003 doğumlu … ile babası arasında her ayın 1. ve 3. haftasında cumartesi saat 09.30 ile 12.30 saatleri arasında, 2. ve 4. haftasında pazar saat 16.00 ile 18.00 saatleri arasında, dini bayramların ikinci günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Mahkemece her hafta sonu kurulan kişisel ilişki anneyi tüm hafta sonları eve bağımlı hale getirecek ve velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacaktır. Ayrıca bu şekilde kurulan kişisel ilişkide her hafta sonu yer ve ortamı değişen çocuğun da üstün yararı bulunmamaktadır. Ayın belirli hafta sonlarını içerecek biçimde daha uygun kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Bu karar İNSAN HAKLARI VE ÇOCUK HAKLARINI İHLAL ETMEKTEDİR.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ : Madde 18/1: Taraf Devletler,çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında anne-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. 

İNSAN HAKLARI ve TEMEL ÖZG. KOR. İL. SÖZ. Ek 7 Numaralı Protokol
Madde 5 – Eşler arasında eşitlik :Eşler evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi durumunda, kendi aralarında ve çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar.

YARGITAY ALDIĞI BU KARAR İLE, YUKARIDA BELİRTTİĞİMİZ  KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI KARAR VERMİŞTİR.

Ayrıca söz konusu karar 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDE 8 : Baba ile çocuk arasındaki kan bağından doğan aile hayatına saygı hakkını da ihlal etmektedir.

Baba ile çocuk arasındaki aile hayatına ölçüsüz müdahale edilirken, gerekçeli karar hakkı da ihlal edilmiştir. Yargıtay’ın kararında aşağıdaki 3 maddeye cevap veren bir gerekçeden yoksundur.

  1. Çocuk babasının yanında olduğu zaman diliminde anne nin eve nasıl bağlı kaldığı belirtilmemiştir, çocuk evden ayrılırken anne evde kilitli mi  tutulmaktadır? Çocuğun babasının ve annesinin yanında eşit süre  kalmasını sağlayacak, insan haklarına saygılı bir karar ile annenin daha özgür kalması sağlanamaz mıydı?
  2. Çocuğun anne ve babasıdan eşit ilgi ve bakım görme hakkı olduğu ve bu nedenle çift uyruklu Türk vatandaşlarının çocuklarına evlilik dışı dünyaya gelenler de dahil olarak ortak velayet verilirken, neden Türk çocukları bu haktan ve eşit ilgi, bakım, eğiim ve geliştirme hakkından mahrum bırakılmaktadır?
  3. Türk mahkemelerinde çifte uyruklu Türk vatandaşlarının İnsan Haklarına saygı duyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bizim çocuklarımıza neden saygı duymamaktadır? Çocuklarımızın Türk vatandaşı olması bir kusur yada suç mudur? Çocuklarımız ikinci sınıf vatandaş mıdır?

Yargıtay ve mahkemelerin bu karar gibi, ebeveyn ile çocuk arasında ayda iki kez kişisel ilişki kurulmasına yönelik kararları Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi tarafından aile hayatına saygının ihlali olduğuna karar vermiştir. (AYM nin 2013/9047 numaralı Murat Atılgan hakkındaki kararı ve 06 Aralık 2011 tarih ve 16192/06 başvuru numaralı Cengiz Kılıç ‘ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde verilen karar.)

TUİK istatistiklerine göre 2015 senesinde boşanma davalarında çocukların velayetlerinin %75 i tek taraflı olarak anneye verilmiştir. Tek ebeveynle büyüyen çocukların suça karışan çocukların büyük bir kısmını oluşturduğu bir başka bilimsel tespittir. Bu şekilde büyüyen çocukların önemli bir kısmında Ebeveyne Yabancılaşma sendromu oluşmakta, önemli bir kısmında da Cinsel Kimlik Bozukluğu gelişmektedir. Boşanmanın olumsuz etkilerine maruz kalan çocuklarımız ruhsal sorunlarla büyümektedir. Öz güvenden yoksun, anneye, babaya ve topluma öfke içinde büyüyen daha sonra da suça karışan çocuklar haline gelmektedirler.

Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği olarak çocuklarımızın üstün yararı ve çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlamak için anne ve baba eşitliği istiyoruz. Görmezden gelinen geleceğimizin teminatı çocuklarımızın artık öncelikli olarak gözetilmesini talep ediyoruz. Sesi çıkmayan ve sesi duyulmayan çocuklarımız adına herkese sesleniyoruz.

 

 

Tags: , , , , ,