Boşanmalarda çocuğun programlı bir şekilde bir ebeveyne yabancılaştırılması sonrası Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu gelişir.
Boşanmalarda velayet savaşlarının kazananı yoktur!
İyi ebeveynler ilk önce çocuklarını düşünür. Kendi ihtiyaç ve çıkarları için çocuklarını kullanmazlar!