Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklamış olduğu 100 günlük eylem planında;
Adalet Bakanlığı başlığı altında 13. Madde ile programa alınan
“İcra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi” 
Husussunda çözüm üretilmemiştir. Son seçimlerden önce mağdur hakları daire başkanlığının kanun tasarısı hazır olmasına karşın çözüm seçimden sonraya bırakılmış, seçimden sonra da vaat edilen çözüm üretilmemiştir. Ülkemiz gündeminden seçim eksik olmamaktadır ancak çocukların siyaset üstü önem ve hassasiyeti olduğu unutulmamalıdır.
Programın 15. Maddesinde Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi” maddesi hususunda da bir çözüm üretilmemiştir. 
Cumhur olarak Başkan’ımızdan çözüm bekliyoruz. Hukukun üstünlüğü tesis edilsin Mülkün temeli sağlam olsun istiyoruz. Toplumun kanayan yaralarına çözüm bekliyoruz.