Çocuklarını icra yoluyla görmekten şikâyet eden 4 babanın başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, görüşmeyi engelleyen ebeveyne para cezası verilmesi kararı aldı.

Boşandıktan sonra çocuklarının velayeti anneye verilen bazı babalar, evlatlarını ayda 2 kez icra yoluyla görebiliyor. Çocuklarını görebilmek için her ay yaklaşık 500 lira ödemek zorunda kalan babalar, İzmir’de BABASIZ BIRAKILAN ÇOCUKLAR ÇOCUKSUZ BABALAR DERNEĞİ çatısı altında bir araya geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu, eşinden boşanan Barış Altunay, İbrahim Aksoy, Rıza Tunaman ve Ayhan Manav’ın velayeti anneye verilen çocuklarını görme konusunda yasalardan kaynaklanan zorluklar yaşadıkları yönündeki şikâyetlerini ele aldı.

Kurumun 7 Haziran 2016 tarihli kararında, boşanmış ebeveynlerin şikâyet dilekçelerinde çocukların anne ya da baba ile kişisel ilişki kurulurken haciz uygulamasının hem kişisel ilişkiyi engelleyici bir unsur olduğu hem de çocuğu psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyerek travmaya yol açtığı belirtildi. Dilekçelerde, babaların maddi imkânları elvermediğinde çocuklarıyla görüşmelerinin mümkün olmadığı, çocuklarının farklı ilde olması nedeniyle iki kentteki icra müdürlüklerinde işlem yapılması gerektiği kaydedildi. Kurum aldığı kararda, çocuk ve ebeveynlerin bir araya gelmesi için kamu otoritesi altında teslim merkezleri ya da kreş benzeri birimler oluşturulması gerektiğini, icra masraflarının ise devlet tarafından karşılanmasını önerdi.

GÖRÜŞMEYİ ENGELLEYENE PARA CEZASI

Ayrıca kararda, görüşmeyi engelleyen ebeveyne yönelik, icra masraflarını da içeren yüksek bir para cezası, tekrarında ise hapsen tazyik cezası öngörülerek bu hususun velayetin değiştirilmesine neden olacak bir gerekçe olarak Türk Medeni Kanunu’na da eklenmesi gerektiği bildirildi. Kurumun kararında ayrıca yasal değişikliklerin gerçekleşmemesi halinde çocuk teslimi sırasında polis memurunun sivil kıyafet ve sivil araçla ve mutlaka ilgili uzman refakatinde velayet sahibi ebeveynin yanına gidilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

Hiçbir ebeveynin çocuğunu görmek için para ödememesi gerektiğini kaydeden Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararı ile bizlerin baba olarak yaptığı mücadelenin haklı bir mücadele olduğu tescil edilmiş oldu. Umutsuzluğa kapılarak mücadeleyi bırakan arkadaşlarımıza bu karar yeniden umut ışığı oldu” diye konuştu.

kaynak : http://www.haberturk.com/gundem/haber/1257676-cocugunu-gostermeyen-ebeveyne-para-cezasi-geliyor